2013 HOTROD CUSTOM SHOW

2013 HOTROD CUSTOM SHOW

make

鉾田 chopper
 
シートベース出来ました
 
明日はジョッキーシフトだ!!!