2013 HOTROD CUSTOM SHOW

2013 HOTROD CUSTOM SHOW

Panhead

1951 Panhead
千葉県 K内くん
 
試乗・調整開始です